Partia Świrów protestowała przed konsulatem rosyjskim

Blog

Polska Partia Świrów protestowała przed konsulatem rosyjskim w Poznaniu przeciwko niewpuszczeniu „Nocnych Cziłała” do Polski