Lednica 2000

Portfolio

Apel III Tysiąclecia. Lednica 2000

Na Polach Lednickich od 1998 roku odbywają się spotkania młodzieży. Wybór fotografii wykonanych na przestrzeni kilku lat.